Saturday, June 25, 2011

Jangan beri alasan.....??

Kenapa kita selalu memberi alasan? Jika sesuatu tugasan yang diberikan kepada kita dan kita tak dapat melaksanakannya, kita akan mencari alasan dan memberi alasan? Bolehkah dengan memberi alasan akan membuatkan kita berjaya? atau cuma sekadar melepaskan rasa tanggungjawab atau terlepas dari menjawab?
Punca kegagalan kita adalah banyak memberi alasan. Katakan tidak pada alasan, katakan ya pada tindakan. Tolong berhenti fikirkan alasan. Kalau kita ada keinginan hendak berjaya tolong jangan mencipta alasan. Ketahuilah!  Kegagalan bermula dengan Alasan dan Kejayaan bermula dengan Tindakan.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...